КАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

У відділенні можна здійснити лабораторну та інструментальну діагностика захворювань серцево-судинної системи, детально дослідити стан серця і судин, виявити захворювання на ранніх стадіях.

🕗  08:00 - 16:00 (пн-пт)

    (0542) 66-57-28

Прийом у лікаря

Через поліклінічне відділення з направленням сімейного лікаря, терапевта чи кардіолога, при ургентних станах через відділення невідкладної медичної допомоги.

Обсяг послуг

Відділення здійснює цілодобову лікувально-діагностичну, стаціонарну, консультативну медичну допомогу хворим із порушеннями серцевого ритму.

Надання медичної допомоги медичними працівниками відділення здійснюється відповідно до медичних показань на основі клінічних протоколів, порядків надання медичної допомоги та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Медичні послуги надаються в обсязі визначеному умовами договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та специфікацією до договору з НСЗУ.

🔆  допомога при гіпертонічному кризі, ускладненому гострою лівошлуночковою недостатністю, порушенням серцевого ритму

🔆  допомога при всіх порушеннях ритму та провідності при необхідності госпіталізації

🔆  діагностика, лікування, консультування госпіталізованих хворих

🔆  інтенсивна терапія, моніторинг показників центральної гемодинаміки

🔆  підготовка пацієнтів до виконання коронароантігіографії та проведення малоінвазивних хірургічних втручань на судинах серця

🔆  реабілітація пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи

🔆  здійснення попередження розвитку фатальних ускладнень, раннє виявлення супутніх захворювань

Умови надання послуг

Амбулаторно та/або стаціонарно

Підстави надання послуг

🔸 направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря

🔸 направлення лікуючого лікаря

🔸 переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу

Лікарі відділення

ПОТУЖНИЙ Ігор Анатолійович

завідувач відділення

Лікар кардіолог

лікар-спеціаліст

ГРИШИНА Оксана Валентинівна

лікар

Лікар кардіолог

другої кваліфікаційної категорії

МАТВІЄНКО Ганна Володимирівна

лікар

Лікар кардіолог

другої кваліфікаційної категорії

ЧЕЧНЕВА Ірина Вікторівна

лікар

Лікар кардіолог

лікар-спеціаліст