ФІЗІОТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Відділення фізичної та реабілітаційної медицини (ФРМ) функціонує на 30 ліжок, комплексні заходи реабілітації спрямовані на відновлення або покращення втрачених функцій, відновлення навичок самообслуговування та мобільності. У стаціонарному відділенні створена мультидисциплінарна реабілітаційна команда, яка включає: 5 лікарів ФРМ, 6 фізичних терапевтів, 4 ерготерапевта, 4 асистента фізичного терапевта та ерготерапевта, лікар-психотерапевт, логопед, 13 медичних сестер та молодший медичний персонал. 

🕗  08:00 - 16:00 (пн-пт) для амбулаторних хворих, стаціонар - цілодобово

    (0542) 66-57-13

     ординаторська

Прийом у лікаря

🔸 Консультативний прийом хворих проводиться лікарями ФРМ, лікарем-рефлексотерапевтом, ерготерапевтом, фізичним терапевтом.

🔸 Хворим з невідкладними та гострими станами надається реабілітаційна допомога безпосередньо в палаті або в блоці інтенсивної терапії.

Обсяг послуг

1. Проведення первинного реабілітаційного обстеження членами мультидисциплінарної реабілітаційної команди проводиться з використанням специфічних для конкретного клінічного діагнозу міжнародних стандартизованих інструментів обстеження та оцінки (шкали/тести/опитувальники).

2. Постановка реабілітаційного діагнозу та складання індивідуального реабілітаційного плану на основі офіційних форм документування МКФ з використанням специфічних для конкретної нозології стандартизованих інструментів оцінювання (шкали/тести/опитувальники). Загальні мета та завдання, визначені в індивідуальному реабілітаційному плані, повинні бути специфічні, вимірюванні, досяжні, реалістичні та визначенні в часі. Оцінювання стану функціонування, показань та протипоказань до реабілітаційної допомоги в амбулаторних та/або стаціонарних умовах.

3. Надання послуг з реабілітації у сфері охорони здоров’я відповідно до складеного індивідуального реабілітаційного плану та поточний моніторинг стану пацієнта/пацієнтки. 

4. Здійснення моніторингу клінічного стану пацієнта/пацієнтки, поточного контролю за виконанням та коригування індивідуального реабілітаційного плану з оцінюванням прогресу в досягненні намічених мети та завдань за результатами реабілітаційного обстеження. 

5. Визначення реабілітаційного прогнозу мультидисциплінарною реабілітаційною командою за результатами реабілітаційного обстеження для планування подальшого реабілітаційного маршруту пацієнта/пацієнтки.

6. Проведення лабораторних обстежень, зокрема: 

a. розгорнутий клінічний аналіз крові; 

b. біохімічний аналіз крові (загальний білок, креатинін, сечовина, С-реактивний білок); 

c. глюкоза в цільній крові або сироватці крові; 

d. загальний аналіз сечі; 

e. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів (за умови наявності відповідного обладнання у закладі та стаціонарного лікування пацієнта/пацієнтки)

7. Проведення інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. 

8. Консультування пацієнта/пацієнтки лікарями відповідно до нозології та стану пацієнта/пацієнтки. 

9. Організація навчання пацієнтів/родини/доглядачів особливостям догляду, користуванню асистивними технологіями для мобільності та самообслуговування, запобіганню можливих ускладнень та дотриманню рекомендацій на всіх етапах надання допомоги.

10. Психологічний супровід пацієнтів після перенесених травм та/або післяопераційних втручань з наданням подальших рекомендацій та/або спрямуванням (за показами) для отримання медичної допомоги або психологічної реабілітації.

Умови надання послуг

Амбулаторно та/або стаціонарно.

Підстави надання послуг

  Для амбулаторної реабілітаційної допомоги:

🔸 направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря або направлення лікуючого лікаря (ортопеда, невролога).

  Для стаціонарної реабілітації:

🔸 направлення лікуючого лікаря;

🔸 переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу.

Ми лікуємо

🔆  Хвороби органів дихання

🔆  Хвороби серцево-судинної системи

🔆  Хвороби і травми опорно-рухового апарату, опікова травма

🔆  Хвороби і травми центральної нервової системи

🔆  Ранній реабілітаційний період після хірургічних операцій, ендопротезування

🔆  Хвороби і травми периферичної нервової системи

🔆 Відновне лікування після перенесених захворювань, хірургічних операцій і травм

Лікарі відділення

СВИСТУН Максим Сергійович

завідувач відділення

Лікар ФРМ

лікар-спеціаліст

ТОМИН Любов Василівна

лікар

Лікар ФРМ

лікар-спеціаліст

РОМАСЬ Оксана Анатоліївна

лікар

Лікар ФРМ

лікар-спеціаліст

ДАНІЛОВА Тетяна Іванівна

лікар

Лікар ФРМ

лікар-спеціаліст

КОЗЛОВА Тетяна Іванівна

лікар

Лікар ФРМ

лікар-спеціаліст

ГОРДІЄНКО-КОЛОТВІНА Лілія Миколаївна

лікар

Лікар психотерапевт

лікар-спеціаліст